املاک داماک خرید و فروش ویلا و زمین در شهرک خزرشهر شمالی و جنوبی خرید و فروش ویلا و زمین در شهرک دریاکنار 09116392262 دفتر مرکزی: شهرک دریاکنار ,املاک آنلاین http://damak.mihanblog.com 2020-09-25T14:10:26+01:00 text/html 2015-07-12T11:08:48+01:00 damak.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای 150 متری در شهرک ساحلی خانه دریا + عکس http://damak.mihanblog.com/post/253 <font size="2"><b>فروش ویلای 150 متری در شهرک ساحلی خانه دریا + عکس </b></font> text/html 2015-07-06T20:56:09+01:00 damak.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای 145 متری در شهرک خزرشهر شمالی با سند +عکس http://damak.mihanblog.com/post/252 <font size="2"><b>فروش ویلای 145 متری در شهرک خزرشهر شمالی با سند +عکس </b></font> text/html 2015-06-27T13:19:08+01:00 damak.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 680 متری در شهرک خزرشهر جنوبی + عکس http://damak.mihanblog.com/post/251 <font size="2"><b>فروش ویلای دوبلکس 680 متری در شهرک خزرشهر جنوبی + عکس </b></font> text/html 2015-06-25T19:43:56+01:00 damak.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای 680 متری تریبلکس در شهرک دریاکنار + عکس http://damak.mihanblog.com/post/250 <font size="2"><b>فروش ویلای 680 متری تریبلکس در شهرک دریاکنار + عکس </b></font> text/html 2015-06-23T10:32:46+01:00 damak.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای 170 متری در شهرک خزرشهر جنوبی + عکس http://damak.mihanblog.com/post/249 <font size="2"><b>فروش ویلای 170 متری در شهرک خزرشهر جنوبی + عکس </b></font> text/html 2015-06-18T18:50:06+01:00 damak.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای لوکس با بنای 800 متر در شهرک خزرشهر شمالی + عکس http://damak.mihanblog.com/post/248 <font size="2"><b>فروش ویلای لوکس با بنای 800 متر در شهرک خزرشهر شمالی + عکس </b></font> text/html 2015-06-17T18:53:15+01:00 damak.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلا با بنای 150 متر با سند در شهرک دریاکنار + عکس http://damak.mihanblog.com/post/247 <font size="2"><b>فروش ویلا با بنای 150 متر با سند در شهرک دریاکنار + عکس </b></font> text/html 2015-06-10T11:24:11+01:00 damak.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلا با بنای 150 متر با سند در شهرک دریاکنار +عکس http://damak.mihanblog.com/post/246 <font size="2"><b>فروش ویلا با بنای 150 متر با سند در شهرک دریاکنار +عکس </b></font> text/html 2015-06-09T20:55:56+01:00 damak.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش 2 واحد آپارتمان دوبلکس 190 متری در مجتمع پرستوی بابلسر+عکس http://damak.mihanblog.com/post/162 <font size="2"><b>فروش 2 واحد آپارتمان دوبلکس 190 متری در مجتمع پرستوی بابلسر+عکس </b></font> text/html 2015-05-31T20:55:52+01:00 damak.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای 110 متری در شهرک اختصاصی در سرخرود + عکس http://damak.mihanblog.com/post/245 <font size="2"><b>فروش ویلای 110 متری در شهرک اختصاصی در سرخرود + عکس </b></font> text/html 2015-05-11T17:58:17+01:00 damak.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در خزرشهر جنوبی خیابان نرگس + عکس http://damak.mihanblog.com/post/244 <font size="2"><b>فروش ویلای 200 متری در خزرشهر جنوبی خیابان نرگس + عکس </b></font> text/html 2015-05-09T13:36:11+01:00 damak.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش زمین با مساحت 970 متر در شهرک خزرشهر جنوبی + عکس http://damak.mihanblog.com/post/243 <font size="2"><b>فروش زمین با مساحت 970 متر در شهرک خزرشهر جنوبی + عکس </b></font> text/html 2015-04-15T19:11:37+01:00 damak.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای 120 متری با سند شش دانگ در شهرک دریاکنار + عکس http://damak.mihanblog.com/post/242 <font size="2"><b>فروش ویلای 120 متری با سند شش دانگ در شهرک دریاکنار + عکس </b></font> text/html 2015-04-14T18:23:01+01:00 damak.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش آپارتمان نوساز 80 متری در شهرک دریاکنار + عکس http://damak.mihanblog.com/post/241 <font size="2"><b>فروش آپارتمان نوساز 80 متری در شهرک دریاکنار + عکس </b></font> text/html 2015-04-07T18:52:58+01:00 damak.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای نوساز با بنای 650 متر در خزرشهر جنوبی + عکس http://damak.mihanblog.com/post/240 <font size="2"><b>فروش ویلای نوساز با بنای 650 متر در خزرشهر جنوبی + عکس </b></font>